Voorschoolse opvang

De kinderen worden opgevangen door de medewerkers van FERM in hun gebouw van 7u. tot 8.15u.
Om 8.15u. worden de kinderen begeleid naar de school.


Naschoolse opvang

Gezien de opvangcapaciteit van de erkende opvang FERM beperkt is, worden de kinderen noodgedwongen opgevangen op twee locaties: in het gebouw van FERM en op de speelplaats van de kleuterschool (gemelde opvang).

a. Erkende opvang:

- De kleuters maken altijd gebruik van deze opvangmogelijkheid op alle schooldagen.
- De opvang start op maandag, dinsdag en donderdag om 15.45u., op vrijdag om 15.20u., op woensdag om 11.35u. en eindigt alle dagen om 18.30u.
- De kinderen verblijven tijdens de opvang in het gebouw van FERM, ingang langs de Schoolstraat.
- De kinderen van de lagere school gaan naar de gemelde opvang op de speelplaats van de kleuterschool en stromen nadien door naar de erkende opvang.
- Op woensdagmiddag sluit iedereen onmiddellijk aan in de erkende opvang.

b. Gemelde opvang:

- Deze opvang vindt plaats op de speelplaats en eetzaal van de kleuterschool en is enkel voor de leerlingen van de lagere school.
- Twee/drie vrijwilligers houden toezicht op de gehele groep van kinderen.
- Deze gemelde opvang start op maandag, dinsdag en donderdag om 15.45u. en duurt 2u.
Op vrijdag start de opvang om 15.20u en duurt 1,5u. Aansluitend kunnen de kinderen nog terecht in de opvang van FERM.
De vrijwilligers begeleiden de kinderen naar het gebouw van FERM.
- Wanneer de capaciteit in FERM niet volledig wordt benut, bestaat de mogelijkheid dat de gemelde opvang wordt ingekort,
volledig (alle kinderen gaan vroeger naar FERM) of gedeeltelijk (een groep kinderen gaat naar FERM).
- De kinderen worden afgehaald op de kleuterspeelplaats, ingang schoolpoort kleuterschool.


Inschrijving

Mogen we nog even de aandacht vestigen op het feit dat alle kinderen moeten ingeschreven zijn in de opvang.
De inschrijvingen gebeuren via het secretariaat van FERM (Kapelstraat 28 – 3110 Rotselaar – 016 44 79 18 – bko.rotselaar@samenferm.be).
Opgelet : dit geldt alleen voor de nieuwe kinderen. Als uw kind het vorige schooljaar al ingeschreven was bij FERM dient u geen nieuw formulier in te vullen.


Tarieven en betaling

Maandelijks wordt per gezin één afrekening bezorgd van de gepresteerde opvanguren en eventueel gebruikte koekjes (enkel in erkende opvang mogelijk). De tarieven kan je terugvinden in het huishoudelijk reglement dat je bij inschrijving ontvangt. Dit kan jaarlijks worden aangepast.
De registraties gebeuren aan de hand van een QR-code die aan de boekentas wordt bevestigd.


Contactgegevens

Verantwoordelijke: Anke Theunissen
Adres: Schoolstraat 48, 3110 Rotselaar
Telefoon: 016/58.90.07
E-mail: bko.rotselaar@samenferm.be
Website: www.samenferm.be